Laura Vilardell, "Books Against Tyranny: Catalan Publishers Under Franco" (2022)

Resumen

Durant la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) a Espanya, les editorials en llengua catalana estaven amenaçades constantment. Tant la llengua catalana com les d'idees estrangeres foren prohibides primer i restrigides després pel règim, preocupat com estava per crear una “Una Espanya única, gran i lliure". Books against Tyranny: Catalan Publishers under Franco recopila, per primera vegada, les estratègies que van utilitzar les editorials catalanes per resistir la censura imposada pel franquisme. Laura Vilardell examina documents com testimonis de primera mà, correspondència, memòries, expedients de censura, diaris, entrevistes originals i material inèdit conservat en diversos arxius principalment de la península Ibèrica. Books against Tyranny és una obra imprescindible per als estudiosos de l'Espanya franquista, els moviments socials catalans i la censura en general.

Entrevista realitzada per Anna Casas Aguilar

Presenta

Anna Casas

Ver perfil