Anna Casas Aguilar, "Bilingual Legacies: Father Figures in Self-Writing from Barcelona" (2022)

Resumen

Bilingual Legacies Father Figures in Self-Writing from Barcelona examina la paternitat en l'obra de quatre autors canònics espanyols nascuts a Barcelona i criats durant la dictadura de Francisco Franco. A partir dels textos autobiogràfics de Juan Goytisolo, Carlos Barral, Terenci Moix i Clara Janés, el llibre explora com aquests autors entenen els rols de gènere i les figures paternes, així com com es posicionen en relació a les tradicions literàries en català i en espanyol. Anna Casas Aguilar sosté que a través de la presentació de les figures dels pares, aquests autors subverteixen idees estàtiques sobre la paternitat. Argumenta que aquesta diversitat va ser crucial per obrir la porta a nous models de gènere a Espanya durant el període democràtic. Bilingual Legacies il·lustra la complexitat de les concepcions de gènere, llengua i família a Espanya i com s'interrelacionen les nocions de masculinitat, autoria i cànon

Entrevista realitzada per Laura Vilardell

Presenta

Laura Vilardell

Ver perfil