Acerca de Laura Vilardell

Episodios de NBN presentados por Laura:

Anna Casas Aguilar, "Bilingual Legacies: Father Figures in Self-Writing from Barcelona" (2022)

julio 24, 2023

Bilingual Legacies

Anna Casas Aguilar
Presentado por Laura Vilardell

Bilingual Legacies Father Figures in Self-Writing from Barcelona examina la paternitat en l'obra de quatre autors canònics espanyols nascuts a Barcelo…